23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Polykemi presenterar fullständig miljöpåverkan

När hållbarhet diskuteras på marknaden så nämns ofta klimatpåverkan och CO2-avtryck, men det är inte hela bilden. Polykemi tar nu nästa steg och redogör för den senaste utvecklingen inom Materialsmart®-konceptet.

Polykemi har under det senaste året informerat om materialvalets betydelse för produkters klimatpåverkan. Ett stort fokus har legat på koldioxidavtryck, men nu lyfter Polykemi blicken.

– Klimatpåverkan är viktig och även det som ligger närmast att prata om i förhållande till Parisavtalet, det vill säga att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen på maximalt 1,5 grad. Klimatpåverkan är dock bara en del av vad som är viktigt och nu måste vi ta ett helhetsgrepp på vår konsumtion, säger Polykemis hållbarhetsspecialist Henrik Palokangas.

I Polykemis LCA-analys av deras materials totala påverkan, som gjordes under 2020-2021, ingår inte bara klimatpåverkan utan även den fullständiga miljöpåverkan. Skillnaden är att när man analyserar den fullständiga miljöpåverkan ges ett viktat resultat som enligt utvärderingsmetoden EF 3.0 (Environmental Footprint 3.0) innehåller totalt 18 olika påverkanskategorier, varav klimatpåverkan (CO2-e), som idag är det som har mest fokus på marknaden, endast är en kategori.

– Vad vår analys har visat är att ibland stämmer klimatpåverkan och miljöpåverkan överens, och ibland inte. Allt beror på vilken typ av råmaterial man använder, säger Henrik.

– När det gäller fossilt och mekaniskt återvunna plastmaterial så korrelerar klimatpåverkan med miljöpåverkan. Väljer man ett material som har lägre klimatpåverkan så får man ett gynnsammare resultat även för miljöpåverkan.

Olika råmaterial ger olika utfall
Samma korrelation kan dock inte påvisas för material som kommer från vissa andra källor. Ett exempel är biobaserad råvara, där själva framtagningen har stor påverkan på andra kategorier. Att använda en biobaserad råvara för att nå en besparing på klimatet kan då, enligt Polykemis analys, innebära en större påverkan på miljön i stort.

– Olika biologiska källor har dock olika belastning på klimat respektive miljö, därför är det en komplex fråga. Det är då viktigt att när användandet av biobaserade råvaror ökar också lyfta perspektivet för att undvika något som ter sig kortsiktigt bra men som eventuellt ger negativa konsekvenser på längre sikt, menar Henrik.

Etablerad export av data för miljöpåverkan
Polykemis LCA-studie ligger till grund för det beräkningssystem som företaget använder för att exportera komplett rådata för sina material, som kunderna kan använda i sina respektive analyser. Denna rådata är alltså inte begränsad till enbart klimatpåverkan utan omfattar alla 18 påverkanskategorier.

– Vi har redan idag möjlighet att exportera vidare resultat för våra materials totala miljöpåverkan för användning som specifik ingångsdata i en LCA eller EPD (Environmental Product Declaration). Vi har redan gjort detta till ett flertal kunder. Med vår tredjepartsvalidering har vi även säkerställt att de data vi levererar är framtagna på ett objektivt och transparent sätt, avslutar Henrik.

Motsvarande LCA-studie som Polykemi gjort på fabrikerna i Ystad, Sverige (Rondo Plast inkluderat) och Kunshan, Kina, är nu även genomförd för dotterbolaget Scanfill. Precis som för Polykemi och Rondo Plast innebär studien att Scanfills experter nu kan räkna ut vilken miljöpåverkan deras förpackningsmaterial har, inte bara klimatpåverkan. Det ger kunderna de konkreta och nödvändiga uppgifter som krävs för att de i sin tur ska kunna räkna ut sin klimatpåverkan för varje producerad förpackning.

Polykemi och Rondo Plast ställer ut på Elmia Subcontractor som går av stapeln i Jönköping 15-17 november 2022. Ni hittar oss i monter B02:72, välkomna!

Polykemi AB
Box 14
271 21 YSTAD
Ystads kommun
Sverige
VAT nummer: SE5561143461

Kontaktperson

MP
Mia Persson
Försäljningschef
+46 41179729 Mia.Persson@polykemi.se

Sänd till en kollega

0.047