23948sdkhjf

STF Ingenjörsutbildning AB

Om STF
STF samverkar med näringslivet och vår uppgift är att du ska känna glädje och stolthet när du gått en utbildning hos oss. Det är våra kunders mångfald som gör att vi kan hålla en hög ambitionsnivå och kvalité i det vi gör. STF vill vara den naturliga partnern för dig och ditt företags utveckling. Vår vision är att de utbildningar du gått hos oss ska presenteras med stolthet i ditt CV. Efter genomgången utbildning får du ett diplom eller intyg som ett värdefullt bevis på din kunskapsnivå.

Kurser och seminarier
Vår huvudprodukt är öppna/företagsinterna kurser och seminarier på 1-3 dagar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher.

Vi erbjuder även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med våra kunder.

80 år av historia - Vi kan det här!
På 1930-talet startade Teknologföreningen den kursverksamhet som STF Ingenjörsutbildning AB idag för vidare. Kurserna rörde sig i huvudsak på områden i stark teknisk utveckling, hjälpvetenskaper som hade fått praktisk tillämpning eller områden som hade varit försummande i ingenjörsutbildningen. Syftet var att öka ingenjörernas samhällssyn, ge dem ökad kontaktyta med omvärlden, aktualisera deras yrkeskunskap och göra den värdefullare.

STF Ingenjörsutbildning AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer. 

På STF arbetar ca 30 fast anställda medarbetare med att genomföra och utveckla vårt utbud av kurser och seminarier. För att ligga i framkant är det viktigt att vi kontinuerligt bevakar våra respektive utbildningsområden och att vi har ett nära samarbete med näringsliv och branschorganisationer.

 

STF affärsidé
STF Ingenjörsutbildning skall erbjuda marknadens bästa basutbud inom valda områden. Baserade på marknadens högt ställda krav, vår egen kompetens och våra kunders egen utveckling. Vi skall dessutom erbjuda spetskompetens till ingenjörer.

Ett väsentligt led i vår strävan att leva upp till vår affärsidé är att STFs organisation har en självdrivande kvalitetsprocess som möjliggör att vi ständigt söker och uppfyller kundens förväntningar.

STF är auktoriserad medlem i SAUF Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag samt certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000, vilket innebär att vi kvalitetssäkrat våra rutiner och processer i utbildningsverksamheten.

STF Kvalitetspolicy
Du som kund står alltid i fokus. I all vår verksamhet eftersträvar vi att du som kund är nöjd genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och genom aktiv och engagerad medverkan i förbättringsarbetet.

Leverantörstjänster

Fakta om STF Ingenjörsutbildning AB

Adress
STF Ingenjörsutbildning AB
Box 1080
101 39 Stockholm
Se på karta

Region
Sverige
Stockholms län
Stockholms stad

Telefon: +46 08-586 386 00

Se hemsidan

Contact Persons

Marita Wallin
Direkt telefon: +46 08-586 386 43

Sänd till en kollega

0.117